Predškolska ustanova Naša Radost Surdulica

Predškolska ustanova „Naša Radost“ Surdulica

PRVI DANI U VRTIĆU

Poželjno je da dete prve dane (1-2 sedmice) dolazi u vrtić na kraće vreme. Za dete od 1 do 3 godine starosti prvi dan na 15 minuta do 1/2 sata, a kasnije sve duže i duže. Raspored dolaženja dogovoriti sa medicinskim sestrama.Za decu od 3 do 6 godina starosti trajanje boravka prvih dana može biti i duže, ali uvek u vreme igre.
Vreme odmora je kritično vreme pa ga treba ostaviti za kasnije razdoblje kada se dete donekle prilagodi novom prostoru. Poneti sa sobom neku detetu dragu igračku ili predmet koji mu pruža osecaj sigurnosi. Tokom perioda adaptacije nije poželjno navikavati dete na nove oblike ponašanja (navikavanje na nošu, odvikavanje od flašice, cucle…).
Jutarnji rastanak s detetom u vrtiću je vrlo važan. Roditelj treba biti smiren, nikako detetu ne sme pokazati svoju zabrinutost ili tugu što ga ostavlja. Dete će to osetiti pa će se i ono tako osećati. Rastanak s detetom se ne sme odugovlačiti u nedogled. Dugo smirivanje deteta ili ponovno vraćanje ne preporučuje se jer dete plače. Dete će u buduće plakati duže očekujući da se roditelj vrati.
Važno je ostvariti dobar kontakt sa vaspitačima. One postaju vrlo važne u životu deteta i ono će biti smirenije i osećaće se sigurnije ako vidi da njegova mama i vaspitačica razgovaraju ljubazno.
Po povratku iz vrtića, dobro je više vremena provoditi s detetom. Šetati, igrati se, pričati priče, pružati nežnost, pokazati interes za njegove doživljaje iz vrtića.
Ono na šta roditelji treba da budu spremni je da se tokom perioda adaptacije ponašanje većine dece promeni: deca su lošijeg raspoloženja, više plaču, može im biti poremećen apetit i san. (Nekad su mogući i ozbiljniji preblemi - promenjena stolica, povišena temperatura i slično.) Kod dece koja se lako adaptiraju ponašanje se normalizuje za desetak dana, dok kod dece koja se teže prilagodjavaju promenjeno ponašanje može potrajati i do dva meseca. U tom slučaju savet roditeljima je da se obavezno konsultuju sa vaspitačem iz grupe a po potrebi i sa stručnim saradnikom da bi se procenilo kakvu pomoć treba pružiti detetu. Nakon nekog vremena, kada se dete prilagodi i oslobodi straha od nepoznatog, vrtić ce postati mesto u koje će dete rado dolaziti.