Predškolska ustanova Naša Radost Surdulica

Predškolska ustanova „Naša Radost“ Surdulica

26.01.2024 ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ БОРАВКУ ДЕЦЕ У ПУ "НАША РАДОСТ"     

Predškolska ustanova „Naša Radost“ Surdulica

P.U. „Naša Radost“ Surdulica počela je sa radom 1975. godine kada je i izgrađen objekat 1. u ulici Jugoslovenskoj bb, nakon toga 1981. godine počinje da funkcioniše objekat 2. u ulici Nastasa Dojčinovića bb, a potom 1986.godine i objekat u selu Jelašnica. U vreme početaka brige o deci, organizovanog rada sa njima isticana je važnost institucija koje treba da služe za posredovanje između porodičnog i školskog vaspitanja, da se u njima deca razvijau, telesno, umno, i postaju sposobna za školsko obrazovanje. Pored socijalnih, važni su bili i pedagoški razlozi rada sa decom. Sa jedne strane istorija, afirmativna i obavezujuća, a sa druge praćenje savremenih tokova i naučnih dostignuća, dve su glavne snage koje oblikuju rast i razvoj Ustanove, od malih pojedinačnih vaspitnih grupa na početku do onog što je PU „Naša Radost“ danas.
Sadašnjost: PU „Naša radost“ u svom sastavu ima:


Obuhvat dece od 1 do 3 godine u jaslenim grupama
Obuhvat dece od 3 do 5,5 godina u obdanišnim grupama
Obuhvat dece u godini pred polazak u školu od 5,5 do 6,5 kroz četvoročasovni i celodnevni program

NAŠI OBJEKTI

Objekat 1 u Surdulici

Objekat 2 u Surdulici

Objekat u Jelašnici

Izdvojena grupa u Belom Polju

Izdvojena grupa u Alakincu

Izdvojena grupa u Masurici

Izdvojena grupa u Binovcu

Izdvojena grupa u Suvojnici

autor prof. Srđan Ćeranić